ad

روش‌هاى انتخاب متن در Word

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


-         یک کلمه: براى انتخاب یک کلمه بر روى آن دو بار کلیک کنید.

-         یک خط از متن: کلیک بر حاشیه سمت چپ کنار خط

-         چند خط از متن: گرفتن ماوس و کشیدن بر روى خطوط یا کشیدن اشاره‌گر به سمت پایین حاشیه سمت چپ.

-         یک پاراگراف: دو بار کلیک بر حاشیه سمت چپ کنار پاراگراف

-         مقدار زیادى از متن: کلیک بر نقطه شروع متن، پایین نگهداشتن کلید shift و سپس کلیک بر انتهاى متن

-         مقدار زیادى از متن: کرسر را در نقطه شروع انتخاب قرار داده، F8 را بزنید یا (EXT (Extend در Status bar را دو بار کلیک کنید و یک کلید جهت دار را بزنید، ماوس را درگ کرده و بر بخش پایانى انتخاب خود کلیک نمایید.

-         انتخاب بخش بیشترى از متن: اگر متن را انتخاب کردید و تشخیص دادید که بخش بیشترى از متن را باید انتخاب کنید EXT در Status bar را دو بار کلیک کرده و شروع به درگ کردن با ماوس یا زدن کلیدهاى جهت دار نمایید.

-         متن هایى با فرمت هاى یکسان: بر روى متنى که به یک روش خاص فرمت بندى شده کلیک راست نمایید و سپس Select Text With Similar Formatting را انتخاب کنید.

-         یک فایل: کلید ctrl را پایین نگهداشته و بر حاشیه سمت چپ کلیک یا سه بار کلیک کنید یا Edit & reg Select+All را انتخاب کنید و یا اینکه Ctrl+A را بزنید.

اگر متن به صورت انتخاب شده بر روى صفحه نمایش قرار دارد و می‌‌خواهید آن را حذف کنید اما حذف نمی‌شود (به دلیل آنکه به منظور انتخاب آن F8 را زده اید یا EXT را دو بار کلیک کرده اید) مجددا EXT را دو بار کلیک کنید.